Blivegan.se

Ethics Online Guide
3

User Avg

Blivegan.se

Blivegan.se är en webbplats för dig som är intresserad av abolitionistisk djurrätt och veganism. Innehållet grundar sig i Gary L. Franciones abolitionistiska synsätt på djurrätt (The Abolitionist Approach to Animal Rights).

Syftet med webbplatsen är att skapa en grundläggande utgångspunkt för utbildning i abolitionistisk djurrätt för veganer och att ge information för dig som är nyfiken på veganism. Det viktigaste är dock att du utbildar dig själv, innan du utbildar andra, tänker kritiskt och tar eget ansvar till det du ska läsa. Den här sidan kan och ska inte ersätta Gary L. Franciones arbete, utan ska ses som ett litet bidrag till en förståelse på svenska. Gary L. Francione har inte godkänt publicerat material och har heller inget samröre med blivegan.se. En del av texterna är fritt översatta från hans arbete.

Blivegan.se drivs av enskilda veganer. Ingen av oss har någon anknytning till djurrättsorganisationer, föreningar eller andra grupper i djurrättsrörelsen. Det enda som behövs är en kritisk massa av enskilda individer som utbildar andra i djurrättsteori och veganism på gräsrotsnivå. Det är så en utveckling kommer ske i den abolitionistiska veganska djurrättsrörelsen. Det behövs inte organisationer, föreningar eller grupper som kräver stora kampanjer, anställda, medlemmar, löner och ekonomiska donationer.

Vi tror att uppmärksamhet kring enskilda djurrättsaktivister tar fokus från djuren. Därför har vi valt att publicera informationen på den här webbplatsen utan våra enskilda namn.

Source: blivegan.se

Keep in touch with Blivegan.se

See also...

Follow
Blivegan.se

Blivegan.se är en webbplats för dig som är intresserad av abolitionistisk djurrätt och veganism. Innehållet grundar sig i Gary L. Franciones abolitionistiska synsätt på djurrätt (The Abolitionist Approach to Animal Rights).

3
Average User Rating
1 vote
Rate This Item
Your Rating: 0
Submit
Platform:
Topic:
Country:
Language:
Profile:
Graphic Contents:

Lost Password